معاونت علمی و پژوهشی

مسئول معاونت

در email به اشتراک بگذارید
‫mehdizohrevand1995@gmail.com
در telegram به اشتراک بگذارید
zohrevand1995@

مهدی زهره‌ وند

معاون علمی و پژوهشی

افتخارات

مدیر عامل و مسئول فنی موسسه رشد سلامت نسل سبز اندیشان (حمایتی و آموزشی کودکان کار و خیابانی بهزیستی).
 هیات موسس و مسئول معاونت علمی – پژوهشی موسسه رشد سلامت روان سبز اندیشان
 دارای پروانه اشتغال ملی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره به شماره 1325392 و شماره عضویت 47567
 پژوهشگر برتر چهارمین جشنواره دکتر حسابی  در سال  1399
 روزنامه‌نگار (روزنامه وقایع استان، استان مرکزی
سردبیر سابق نشریه ذهن زیبا دانشگاه اراک
تقدیر نامه به پاس نقش افرینی تاثیرگذار در نشریه علمی ذهن زیبا از دانشگاه اراک
عضو  سابق و فعال انجمن روانشناسی دانشگاه اراک
مدرس کارگاه پروپوزال نویسی در دانشگاه سمنان
 مدرس کارگاه مقاله نویسی در موسسه رشد سلامت روان سبز

طرحواره درمانگر کودک و نوجوان 

درمانگر شناختی –  رفتاری

درمانگر فردی

راهنمایی دانشجویان در حیطه فعالیت‌های پژوهشی

 

تحقیقات

1- مقاله علمی پژوهشی تحت عنوان بررسی روایی و پایایی پرسشنامه سواد خودکشی (LOSS) در نیروهای نظامی (طرح پژوهشی با همکاری دانشگاه بقیه الله). مجله بین المللی طب جانباز (scopus).
2- مقاله علمی پژوهشی تحت عنوان بررسی ویژگی‌های روانسنجی مقیاس ملالت جنسی در زنان و مردان متأهل ایرانی  (فصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت)
3- مقاله علمی پژوهشی تحت عنوان علائم جسمانی و روانی اضطراب کرونا ویروس در افراد دارای سطوح بالا و پایین تعهد به فعالیت بدنی (فصلنامه
روانشناسی ورزشی)
4- مقاله علمی پژوهشی تحت عنوان اثربخشی آموزش مبتنی بر طرحواره درمانی کودک و نوجوان بر خودکارآمدی تعاملی، خودپنداره و تمایل به کنترل در کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست (فصلنامه دستاوردهای رواشناسی بالینی، دانشگاه شهید چمران).
5- مقاله علمی پژوهشی تحت عنوان  مقایسه
توجه انتخابی و توجه پایدار در افراد نوموفوبیک و عادی
 (فصلنامه روانشناسی، دانشگاه خوارزمی).
6- مقاله علمی پژوهشی تحت عنوان اثربخشی طرحواره درمانی بر تکانشگری، تنظیم هیجان و ناگویی هیجانی در افراد مبتلا به اختلال مرزی (فصلنامه دستاوردهای رواشناسی بالینی، دانشگاه شهید چمران).
7- پیشرفت‌های اخیر اصلاح سوگیری توجه در سوء مصرف مواد یک مطالعه مروری  (دومین همایش بین اللملی مدیریت، روانشناسی، علوم اجتماعی، همدان، 1401)
8- مقایسه میزان خشم و مؤلفه های آن در دانشجویان سیگاری با و بدون اضطراب اجتماعی (همایش بین المللی روانشناسی بالینی؛ ارزیابی، تشخیص و درمان)
9- پیش‌بینی کنندگی اضطراب جسمانی و روانی ناشی از کرونا ویروس در بروز افسردگی (هفتمین کنگره بین المللی علوم روانشناختی و آموزشی)
10- مقایسه سرمایه
های روانشناختی مثبت در زنان مطلقه و عادی (چهارمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق، روانشناسی و علوم تربیتی در ایران و جهان اسلام)
11- اثربخشی آموزش
همدلی و همدردی بر کنش‌های همدلانه و همدردانه نوجوانان (اولین همایش ملی
روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، دانشگاه محقق اردبیلی)
12- نقش افسردگی و تکانشگری در تبیین خشم غیر بالینی (همایش ملی پیشگیری از اسیب‌های اجتماعی دانشگاه پیام نور اراک)
13- امیدواری و ادراک خطر عواملی روانشناختی در پاسخ به درمان نگهدارنده با متادون (همایش ملی اسیب های اجتماعی و روانشناختی شیراز)
14- مقایسه بهزیستی روانشناختی و خودکارامدی در معتادان بدون لغزش و دارای لغزش‌های مکرر تحت درمان نگهدارنده با متادون (همایش ملی اسیب های اجتماعی و روانشناختی شیراز)

کتاب

1.       تالیف کتاب با عنوان (تربیت جنسی در کودکان و نوجوانان، 1400) در انتشارات ساوالان: تهران.
2.       ترجمه کتاب با عنوان (اضطراب و حملات پانیک را متوقف کنید. (مجموعه ابزار خودیاری برای غلبه بر اختلالات اضطرابی، پایان وحشت‌زدگی و پیدا کردن آسودگی و آرامش برای ذهن شما)). نویسنده: جنیفر لی. انتشارات روز اندیش، 1401.
3.       ترجمه کتاب با عنوان (کتاب کار سرسختی برای کودکان). (کمک به کودکان برای داشتن تابآوری و ذهنیت رشد با استفاده از مهارت های مقابلهای مبتنی بر درمان شناختی رفتاری)).  نویسنده: الیسا نبلسین و جودیت اس. بک. انتشارات آبدانان، 1401.
4.       ترجمه کتاب با عنوان (کتاب رفتار درمانی معاصر (CBT)). نویسندگان: اسپیگلر و گاورمونت. ترجمه محدثه بیات، ارغوان علیپور، مهدی زهره‌وند، نسرین وجدانی، ماهره اسکندری، فاطمه کریمی. انتشارات والایش، 1402، در دست چاپ.