مسئول انتشارات و ترجمه

درباره مسئولیت

معرفی و وظایف انتشارات و ترجمه موسسه رشد سلامت روان سبز

* تشکیل هیات تحریریه نشریه سازمان
* انتشار ویژه نامه ها
* ترجمه مجلات معتبر خارجی
* ترجمه کتب تخصصی روانشناسی و رمان ها

مسئول

مهدی زهره‌ وند

معاون علمی و پژوهشی

افتخارات

* پژوهشگر برتر چهارمین جشنواره دکتر حسابی

* برگزیده شدن پایان نامه بنده (اثر بخشی طرحواره درمانی گروهی کودک و نوجوان بر خودپنداره، خودکارامدی تعاملی و تمایل به کنترل در کودکان بی سرپرست و بد سرپست) به عنوان اثر برگزیده چهارمین جشنواره دکتر حسابی با امتیاز عالی

* مدرس کارگاه پروپوزال نویسی در دانشگاه سمنان

* سردبیر نشریه ذهن زیبا دانشگاه اراک

* تقدیر نامه به پاس نقش افرینی تاثیرگذار در نشریه علمی ذهن زیبا از دانشگاه اراک

* عضو فعال انجمن روانشناسی دانشگاه اراک

* مسئول بخش علمی – پژوهشی بسیج دانشجویی دانشگاه اراک

* مربی پیشگیری و کنترل بیماری ایدز با درجه TOP

* برگزار کننده جشنواره ملی و دانشجویی حرکت در دانشگاه اراک

* برگزار کننده سمینار بزرگ دکتر انوشه در دانشگاه اراک

* برگزار کننده نمایشگاه پیشگیری از اعتیاد در دانشگاه اراک

* همکاری با بهزیستی کل استان مرکزی در مورد بررسی مسائل فرهنگی و اجتماعی استان مرکزی

* نقش افرینی در رادیو دانشگاه اراک در برنامه صوتی آوای روزگاران

تحقیقات

* مقاله علمی – پژوهشی تحت عنوان ساخت ابزاری برای سنجش ملالت جنسی در مجله روانشناسی بالینی و شخصیت

* مقاله علمی – پژوهشی تحت عنوان علائم جسمانی و روانی اضطراب کرونا ویروس در افراد دارای سطوح بالا و پایین تعهد به فعالیت بدنی در مجله روانشناسی ورزشی

* ارائه مقاله تحت عنوان نقش افسردگی و تکانشگری در تبیین خشم غیر بالینی در همایش ملی پیشگیری از اسیب‌های اجتماعی دانشگاه پیام نور اراک

* ارائه مقاله تحت عنوان امیدواری و ادراک خطر عواملی روانشناختی در پاسخ به درمان نگهدارنده با متادون در همایش ملی اسیب های اجتماعی و روانشناختی شیراز

* ارائه مقاله تحت عنوان مقایسه بهزیستی روانشناختی و خودکارامدی در معتادان بدون لغزش و دارای لغزش‌های مکرر تحت درمان نگهدارنده با متادون در همایش ملی اسیب های اجتماعی و روانشناختی شیراز

* ارائه مقاله تحت عنوان مقایسه میزان خشم در افراد سیگاری‌ با و بدون اضطراب اجتماعی (همایش بین المللی روانشناسی بالینی؛ ارزیابی، تشخیص و درمان)

* اثربخشی آموزش همدلی و همدردی بر کنش‌های همدلانه و همدردانه نوجوانان (همایش ملی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، دانشگاه محقق اردبیلی)

* مقالات در دست نگارش:

بررسی پیش‌بینی کنندگی اضطراب جسمانی و روانی ناشی از کرونا ویروس در بروز افسردگی

مقایسه‌ میزان توجه انتخابی  و توجه پایدار در دانشجویان  نموفیک و عادی (در مرحله ارسال به مجلات)

کتاب

* تالیف کتاب با عنوان (تربیت جنسی در کودکان و نوجوانان)، انتشارات ساوالان.