معاونت خدمات روانشناسی

درباره معاونت

معرفی و وظایف معاونت خدمات روانشناسی موسسه رشد سلامت روان سبز

* ارتقاء سطح سلامت روانی اعضا از طریق آموزش، اقدامات پیشگیرانه و ارائه خدمات روانشناسی و مشاوره
* تشکیل پرونده سلامت برای اعضا
* همکاری با مراکز مشاوره و سازمان و مراکز مربوطه
* استعدادیابی و هدایت استعداد
* جذب درمانگران و مشاوران
* تشکیل مجمع درمانگران و مشاوران
* تشکیل کارگروه های درمانی

مسئول معاونت

منا اجتهادی 

معاونت خدمات روانشناسی

مهدی زهره‌ وند

معاون علمی و پژوهشی

سوابق

4 ماه ، مددکار مؤسسه خیریه سپهر روشن اراک (خانه کودک و نوجوان )
2 سال ، مسئول تبلیغات مؤسسه خیریه سپهر روشن اراک ( خانه کودک و نوجوان )
15 ساعت ، کارورزی آموزش و پرورش استثنایی
1 سال ، کارآموزی مربی پیش دبستانی در پیش دبستانی مادرانه ( مدرسه دولتی شهید بحرینی )
1 سال ، مربی پیش دبستانی کمیل ( مدرسه غیر انتفاعی کمیل )
1سال ، مربی پیش دبستانی ثمره ( مدرسه دولتی نصیر الدین ساده )
1 سال ، مشاور مدرسه ابتدایی غیر انتفاعی کمیل
1 سال و یک ماه ، مدیر داخلی و مشاور تحصیلی آموزشگاه علمی دکتر خلیلی ( نمایندگی اراک )
1 سال ، مدیر داخلی و مشاور تحصیلی آموزشگاه علمی رهپویان شریف ( نمایندگی اراک )
1 سال ، مشاور تحصیلی و برنامه ریزی آموزشگاه علمی آزاد هوشمند
1 سال و نیم ، مشاور مؤسسه احیا فروغ اندیشه نیک ( مرکز کاهش آسیب های اجتماعی )
مدرس کالس های مهارت های زندگی ، فرزند پروری ، همسرداری و آموزش های پیش از ازدواج و حل تعارض زوجین
مؤسسه احیا فروغ اندیشه نیک ( مرکز کاهش آسیب های اجتماعی )
مدرس کالس های روانشناسی کودک ، هوش هیجانی ، زبان بدن ، تحلیل رفتار متقابل و طرح ایران مهارت ( طرح
مشارکتی اداره آموزش و پرورش و سازمان فنی حرفه ای )
4 سال ( 8 دوره ) مدرس کالس های روانشناسی کودک ، دوره های مربی نقاشی کودک ، آموزشگاه فنی حرفه ای رسانه
مدرس کالس های تحلیل رفتار متقابل ، هوش هیجانی ، آموزش های پیش از ازدواج ، تربیت جنسی مرکز مشاوره پندار نو
مسئول برگزاری و مدیر اجرایی 5 دوره جشنواره غذایی برای مؤسسه خیریه سپهر روشن اراک ( خانه کودک و
نوجوان )

دوره ها

مبانی و تکنیک های درمان شناختی رفتاری 3 روز (12 ساعت)
مبانی و تکنیک های زوج درمانی شناختی رفتاری 3 روز (15 ساعت)
مهارت های زندگی کودکان و نوجوانان 40 ساعت
فن بیان و تسهیلگری 16 ساعت
روش ها و راهبردها در تعلیم و تربیت دوره پیش دبستانی 12 ساعت
تربیت مربی مهارت های زندگی ( 12 مهارت ) 12 + 16 ساعت
تعیین رویکرد و زمینه فعالیت در روان درمانی 4 ساعت
مصاحبه تشخیصی به شیوه ناسبوم 3 ساعت
دوره مقدماتی درمان شناختی رفتاری 3 ساعت
دوره پیشرفته درمان شناختی رفتاری 4 ساعت
درمان شناختی رفتاری افسردگی 8ساعت
درمان شناختی رفتاری اضطراب 8 ساعت
ان ال پی درمانی 8 ساعت
تربیت مربی پیش از ازدواج 20 + 5 ساعت
مشاوره پیش از ازدواج همراه با ترسیم و تفسیر زوجین 24 ساعت
زوج درمانی یک جانبه 16 ساعت
تربیت مربی فرزند پروری 12 + 16 ساعت
تربیت مربی تربیت جنسی کودکان و نوجوان 8 + 16 ساعت
اختالالت یادگیری 3 ساعت
طرحواره درمانی 24 ساعت
روان درمانی برای روان درمانگران 8 ساعت
اجرا ، نمره گذاری و تفسیر تست شخصیت نئو 8 ساعت
اجرا ، نمره گذاری و تفسیر تست شخصیت چند وجهی مینه سوتا 8 ساعت
هوش هیجانی 12 ساعت

تحلیل رفتار متقابل 18 ساعت