درباره موسسه

به نام خدا

موسسه رشد سلامت روان سبز

یک سازمان مردم نهاد غیر دولتی است

این مجموعه با دغدغه مندان در حوزه روانشناسی و سلامت روان جامعه و به خصوص متخصصین و دانشجویان این حوزه، هم در ارائه خدمات روانشناسی و هم در امور آموزشی و همکاری با دانشجویان و نخبگان دانشگاهی در راستای بالا بردن سلامت روان جامعه و سطح دانش متخصصین این حوزه با هزینه های کمتر شروع به کار کرده است.

ما آماده همکاری با تمام متخصصان و دانشجویان عزیز در اجرای پروژه آنها و همکاری با پروژه اجرایی ما هستیم.